Badrumsrenovering Järvstagatan 2-16

Vi planerar att totalrenovera alla badrum på Järvstagatan 2–16. Vid renoveringen kommer även ett stambyte att ske där vi byter de vattenledningar och avloppsrör som behöver bytas ut. Det är totalt 171 badrum som ska renoveras och renoveringsarbetet i bostadsområdet kommer att pågå under år 2022–2024. Preliminärt startar renoveringsarbetet i de första lägenheterna våren 2022.

Varför renovering?

Det är nödvändigt att göra ett stambyte i fastigheten. Äldre vattenledningar och avloppsrör kan med tiden sättas igen och spricka, vilket leder till stora skador på byggnader och inventarier. Därför är det viktigt att byta dessa ledningar och rör innan de går sönder och orsakar vattenskador.

Tidplan

Just nu arbetar vi med upphandling av entreprenör till renoveringsarbetet. När detta är klart kommer en tidplan att tas fram där det framgår i vilken ordning lägenheterna ska renoveras. Vi återkommer då till dig med mer information.

Informationsmöte

Du kommer i god tid innan renoveringen börjar i ditt trapphus att bli inbjuden till en informationsträff där vi berättar hur renoveringen kommer att gå till och svarar på frågor och funderingar.

Kontrollmätning och fuktinventering i din lägenhet

Innan renoveringsarbetet startar kommer vi behöva komma in i din lägenhet för att göra en kontrollmätning och en fuktinventering av ditt badrum. Vi kontaktar dig per post innan dessa åtgärder för att komma överens om användning av huvudnyckel.

Ditt godkännande

Enligt hyreslagen behöver vi ditt godkännande för att kunna utföra denna badrumsrenovering med stambyte. Du godkänner detta genom att skriva under och returnera den bifogade blanketten till oss.

Under renoveringstiden

Under tiden för renoveringen (cirka 4 veckor per lägenhet) kommer du inte kunna använda ditt badrum. Du får istället tillgång till toalett och dusch via speciella badrumsvagnar som kommer ställas upp på gården. Om du har särskilda behov finns möjlighet att få en så kallad torrtoalett i lägenheten (dock ej i hallen, köket eller i badrummet).

Hyreskompensation under renoveringstiden

Som kompensation för att du inte kan använda ditt badrum under renoveringstiden kommer du få reducerad hyra med 40 procent för den tid du inte kunnat använda ditt badrum. Hyresreduktionen för din lägenhet dras på nästkommande hyra efter att en slutbesiktning är gjord för ditt trapphus.
Vid ett eventuellt ersättningsboende utgår ingen hyreskompensation. Om du har särskilda skäl som gör att du inte kan bo kvar i lägenheten under renoveringstiden ber vi dig kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed, i första hand via e-post på adressen hussam.rashed@ovikshem.se alternativt via telefon på tfn 0660-29 93 56.

Hyresförändring

Badrumsrenoveringen med stambyte är förhandlad med Hyresgästföreningen och kommer innebära en hyreshöjning på 420 kr/månad för 1 RoK–3 RoK och 620 kr/månad för 4 RoK som har två badrum.

Efter badrumsrenoveringen kommer vi även införa individuell mätning av varmvatten, dels ur miljösynpunkt dels för att leva upp till ställda lagkrav gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att du bara kommer att betala för din egen faktiska förbrukning av varmvatten istället för kollektivets. Grundhyran för din lägenhet kommer att sänkas motsvarande en normalförbrukning av varmvatten för din lägenhetsstorlek. Du kommer fortsättningsvis bara betala för din egen faktiska förbrukning av varmvatten till en kostnad av 66 kr/kbm.

För de lägenheter som blir färdigställda efter att vårt projekt Smart hyra har startat kommer hyresjusteringen att göras i detta system istället.

Här kan du följa renoveringsarbetet


  • Planerade åtgärder i badrummet
    Läs mer

Frågor


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Hittade du den information du sökte?