Rättigheter och skyldigheter

Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd. Hyreskontraktet är en viktig handling som bland annat beskriver vad som ingår i hyran men även dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Dina rättigheter

Som hyresgäst hos oss har du rätt till:

 • Snabb och professionell service.
 • Trygghet och kvalitet i boendet.
 • God miljö inomhus och utomhus.
 • Att fel som uppstår i boendet åtgärdas inom rimlig tid.

Dina skyldigheter

Som hyresgäst har du vissa skyldigheter mot oss som hyresvärd. För att du ska få hyra och använda lägenheten ska du:

 • Betala hyran i tid.
 • Vårda och sköta om din lägenhet.
 • Inte störa dina grannar.
 • Följa de regler och föreskrifter vi har.
 • Anmäla fel och ohyra till oss så snart som möjligt.

Detta ansvarar du själv för:

Kom ihåg att:

 • Du får inte själv utföra el- eller vatteninstallationer i lägenheten. Kontakta alltid oss för råd om hur du ska gå tillväga för att få till exempel diskmaskin, tvättmaskin eller köksfläkt inkopplad.
 • Parabolantenner eller liknande inte får sättas upp på våra fastigheter.
 • Om fel orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du få betala för reparationskostnaden.

Kunskapsbanken

Svar på vanliga frågor hittar du i vår kunskapsbank där vi har samlat den viktigaste informationen för dig som hyresgäst.

Hjälpte informationen på sidan dig?