Felanmälan

Om det uppstår fel i lägenheten, tvättstugan eller i fastigheten där du bor ska du göra en felanmälan. Innan du gör det kontrollera först om du ska lösa problemet själv.

Du kan göra en felanmälan via Mina sidor. Det anmälda felet åtgärdas av våra fastighetsvärdar eller av de entreprenörer som vi anlitar. Du informeras när felet är åtgärdat. Vi hanterar alla ärenden som kommer in i prioritetsordning och felanmälningar som inte är akuta kan ta längre tid innan de åtgärdas.

Se våra instruktionsfilmer för hur du löser de vanligaste problemen

Några av de vanligaste felen vi får in kan du själv lätt åtgärda, titta först på instruktionsfilmerna innan du gör en felanmälan.

Tfn 0660-29 93 50, vardagar kl. 9-15

Tfn 0660‑29 93 65, vid akuta fel när kundcenter inte har öppet.

Vid brott och brand ring 112.

Har du tappat dina lägenhetsnycklar ring kundcenter mellan kl. 09-15, övrig tid fastighetsjouren på tfn 0660-29 93 65. För upplåsning krävs legitimation av lägenhets­innehavaren. Vid upplåsning av vaktbolaget tillkommer även en upplåsningskostnad som du antingen kan betala kontant eller via Swish.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet, i tvättstugan eller i annat gemensamt utrymme är du skyldig att genast anmäla det till kundcenter på telefonnummer 0660-29 93 50 så att skadedjuren/ohyran inte sprider sig.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Hjälpte informationen på sidan dig?