Fastighetsvärdar

För att bättre utnyttja våra resurser och skapa en effektivare organisation har vi förändrat både bovärdstjänsten och indelningen av våra bovärdsområden. Bovärdarna har istället blivit fastighetsvärdar med helhetsansvar över fastighetsområdet när det gäller drift, skötsel, reparation och underhåll av fastigheterna. Fastighetsvärdarna utför även för- och avflyttningsbesiktningar i samband med avflyttning.

Eftersom fastighetsvärdarna inte har telefontid eller tar emot besök kan de istället lägga större fokus på att åtgärda de felanmälningar som kommer in via kundcenter.

Våra bovärdsområden har samordnats i större fastighetsområden där fler fastighetsvärdar arbetar tillsammans i team. Detta innebär att du framöver kommer att möta fler fastighetsvärdar i ditt bostadsområde.

Kontaktuppgifter

För att skicka ett e-brev direkt till någon fastighetsvärd, använd fornamn.efternamn@ovikshem.se.

Område 1 

Bostadsområden: Centrum, Domsjö, Bjästa, Köpmanholmen, Husum och Student

E-post: omrade1@ovikshem.se

Fastighetsvärdar: Sören Nylander, Kaj Söderström, Jörgen Hållander, Stefan Lockner och Peter Gerdin

Område 2

Bostadsområden: Valhalla och Sörliden

E-post: omrade2@ovikshem.se

Fastighetsvärdar: Dennis Jonsson, Fredrik Hägglund, Roland Persson och Helena Söderberg 

Område 3

Bostadsområden: Gullänget, Själevad och Bredbyn

E-post: omrade3@ovikshem.se

Fastighetsvärdar: Greger Lindgren, Kim Grewell, Ulf Sellstedt och Roland Kristoffersson