Grundkrav

För att kunna hyra en lägenhet hos oss måste du uppfylla de grund­krav som finns angivna i vår uthyrningspolicy.

Våra grundkrav för att få hyra en lägenhet

  • Du ska vara myndig (dvs fyllt 18 år innan tecknande av avtal).
  • Du ska ha svenskt personnummer.
  • Du ska uppfylla AB Övikshems krav på inkomst.
  • Du har ingen skuld till AB Övikshem eller annan hyresvärd.
  • Du har inga betalningsanmärkningar från de senaste 12 månaderna.
  • Du kan enbart ha ett (1) lägenhetsavtal hos AB Övikshem.
  • Du som har hyresavtalet ska också vara den som bor i lägenheten.
  • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. (Hyresgäster i studentrum i korridor eller rum i KomBo-boende har inte rätt att ha inneboende.)
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
  • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

  • Tillsvidareanställning
  • Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning
  • Kapitalinkomst och likvida medel på bankkonto. Räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst.
  • A-kassa i minst 180 dagar kvar att få ersättning
  • Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension)
  • Pension eller äldreförsörjningsstöd
  • Övriga ersättningar – föräldrapenning, sjukpenning och handikappersättning
  • Etableringsersättning
  • Borgen

  • Studiebidrag och studielån från CSN, gäller för högskolestudenter
  • Studiebidrag för gymnasiestudenter där en vårdnadshavare står som ansvarig för hyresavtalet
  • Försörjningsstöd som är styrkt av Örnsköldsviks kommun
  • Bostadsbidrag och bostadstillägg

  Är du student?

  För att hyra ett studentrum ska du vara gymnasie- eller högskole­studerande, hit räknas även yrkeshögskola, folkhögskola och utbildning med nationella intag. För att få teckna ett avtal måste du kunna visa upp antagningsbesked eller betald kåravgift, du ska även uppfylla övriga allmänna krav för uthyrning.

  Grundkrav för studentbostad

  Uppsägning

  Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall gäller en(1) kalendermånad. Uppsägningstiden för student- och KomBo-bostäder är en (1) kalendermånad, undantag kan förekomma. Kontrollera ditt avtal för rätt uppsägningstid.

  Hittade du det du sökte?