Ägare och organisation

AB Övikshem, 556103-7606, är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, vilket är moderbolag i en bolagskoncern som till 100 procent ägs av Örnsköldsviks kommun.

Styrelse

Styrelsen i Övikshem utses av kommunfullmäktige och väljs formellt av bolagsstämman. Styrelsen består av fem till sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige, samt två representanter för personalen.

Styrelsen i Övikshem består av ordförande Lars Olsson (C), vice ordförande Mikael Breilin (S), Vanja Lindstedt, Joseph Daibess, Raghild Backman, Pär Lindberg och Roger Näslund.

Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Louise Norgren Bick och Rasmus Andersson, som även de är fullvärdiga styrelsemedlemmar. Stefan Johansson är suppleant.

Ledningsgrupp

Övikshems ledningsgrupp består av funktionerna: ekonomi/it/processer, hr, förvaltning och fastighet.

I ledningsgruppen ingår Lars Österlund (vd), Carina Eriksson (chef för ekonomi/it/processer), Maria Häggström (chef för hr), Maria Flodin (chef för kundcenter), Erik Nilsson (chef för förvaltning) samt Peter Öberg (fastighetschef).

Organisations­schema

Organisationsschema
Hjälpte informationen på sidan dig?