Års­redovisning

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från Årsredovisning 2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

 • Antal lägenheter: 3374, varav 75 studentlägenheter och 70 KomBo-lägenheter
 • Antal anställda: 54
 • Nettoomsättning: 252,5 Mkr
 • Rörelseresultat: 45,8 Mkr
 • Resultat efter finansiella poster: 32,7 Mkr
 • Balansomslutning: 1 395,4 Mkr
 • Avkastning på eget kapital: 10,0 %
 • Avkastning på totalt kapital: 3,4 %
 • Driftnetto: 93,7 Mkr
 • Direktavkastning på marknadsvärde: 4,4 %
 • Soliditet: 24,9 %
 • Uthyrningsgrad: 97,7 %
Hjälpte den här informationen dig?