Journummer

Vid allvarliga fel som inträffar när kundcenter inte är öppet ring vår fastighetsjour på tfn 0660-29 93 65. Exempel på akuta fel är t.ex. stopp i avloppet, vattenläcka, trasig frys eller att hissen inte fungerar.

Om du får skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att genast anmäla det på tfn 0660-29 93 99, så att de inte sprider sig. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.