Allmännyttans klimatinitiativ

Övikshem är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Bakom klimatinitiativet står branschorganisationen Sveriges Allmännytta som genom samverkan, ambitiösa mål och ett aktivt erfarenhetsutbyte arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Lars Österlund vd och Mikael Breilin ordförande AB Övikshem

Foto: Lars Österlund vd för Övikshem och Mikael Breilin ordförande för Övikshem

Klimatinitiativet har två övergripande mål: en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Övikshem har sedan år 2007 minskat bolagets energiförbrukning med över 20 procent och arbetar nu aktivt för att uppnå målen inom Allmännyttans klimatinitiativ.  

Hittade du den information du sökte?