Dörrbyte på Järvstagatan 2-16

Vi kommer att byta ut samtliga lägenhetsdörrar samt dörrar till förrådsgångar och tvättstugor på Järvstagatan 2–16. Arbetet startar under april med byte av dörrar till förrådsgångar och tvättstugor. Därefter kommer lägenhetsdörrar att bytas, med start på Järvstagatan 2. Arbetet beräknas ta cirka 1 dag per lägenhet och kommer att utföras av Peab Sverige AB.

Preliminär tidplan

Dessa datum är preliminära och kan komma att ändras. Vi kommer att återkomma till dig med utförligare information om datum och tid innan det är dags för dörrbyte i din lägenhet. Du kommer då även få en blankett där vi frågar om vi får använda huvudnyckel om du inte är hemma när dörrbytet sker.

Tidplan för dörrbyte på Järvstagatan 2-16

Adress

Start

Slut

Förrådsdörrar 2–16

2024-04-08

2024-04-18

Järvstagatan 2 A-H

2024-04-22

2024-04-26

Järvstagatan 4 G-K

2024-04-26

2024-05-02

Järvstagatan 4 A-F

2024-05-02

2024-05-10

Järvstagatan 6 A-H

2024-05-10

2024-05-16

Järvstagatan 8 G-K

2024-05-16

2024-05-21

Järvstagatan 8 A-F

2024-05-22

2024-05-28

Järvstagatan 12 G-K

2024-05-28

2024-05-31

Järvstagatan 12 A-F

2024-05-31

2024-06-10

Järvstagatan 10 A-H

2024-06-10

2024-06-14

Järvstagatan 14 A-H

2025-04-14

2025-04-22

Järvstagatan 16 G-K

2025-04-22

2025-04-25

Järvstagatan 16 A-F

2025-04-25

2025-05-02

Byte av låssystem

Ett låsbyte kommer att ske i samband med dörrbytet och du kommer bli inbjuden till ett möte där du får hämta ut dina nya nycklar.

Hyresjustering

Dörrbytet är en standardhöjande åtgärd. För att öka trygghet mot brand och inbrott kommer vi montera en svenskproducerad säkerhetsdörr i klass RC3 från Dieden-Ekodoor, modell Kalmar 1100 med förmonterat tittöga. Dörren är en trädörr som är välisolerad vilket även kommer att öka lägenhetens komfort.

Dörrbytet är förhandlat med Hyresgästföreningen och kommer att innebära en hyreshöjning på 100 kr/månad. Hyresjustering sker på någon av nästkommande hyresavier efter att dörrbytet är klart.

Hjälpte informationen på sidan dig?