Kund­undersökning

Påverka ditt boende genom kundenkäten

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om ditt boende och hur du trivs. Har du saker du är riktigt nöjd med i ditt boende och finns det sådant som du önskar vore bättre? I vår kundundersökning får du möjligheten att tycka till och lämna synpunkter. Resultatet av undersökningen tar vi sedan med oss när vi planerar hur vi bäst utvecklar ditt boende för att göra det ännu tryggare och mer trivsamt.

Hur går undersökningen till?

För att vi ska få en så korrekt verklighetsbild som möjligt har vi valt att skicka ut vår kundenkät året runt - sommar som vinter. Utskicken slumpas och det innebär att du och din granne kanske svarar på enkäten med flera månaders mellanrum. Anledningen till att vi efterfrågar svar från olika årstider är att olika frågor är aktuella vid olika tidpunkter. I stället för att få en ögonblicksbild en gång per år kan vi nu följa kundnöjdheten löpande under hela året vilket även ger oss möjlighet att fånga upp förändringar i ett tidigt skede. Genom att kontinuerligt analysera resultatet skapar vi sedan våra handlingsplaner, vissa kan vi ganska snabbt åtgärda medan andra behöver mer resurser och tar därför lite längre tid.

Resultat från 2023

Under året har vi bland annat kunnat se följande positiva resultat i vår kundenkät:

  • Antalet hyresgäster som är nöjda på det stora hela har ökat från 63% till 67%.
  • Vårt trygghetsarbete ger resultat då vi kan se att tryggheten bland våra hyresgäster har ökat med +2.8 procentenheter till 72%.
  • Nöjdheten gällande städningen av entréer, hissar och trapphus har ökat med +7.1 procentenheter till 60%.
  • Allt fler hyresgäster är nöjda med bemötandet från vår personal. Antalet hyresgäster som är nöjda med fastighetsvärdarnas bemötande har ökat med +2.5 procentenheter och ligger på 85%. Motsvarande siffror för bemötandet i kundcenter ligger på en ökning med +5 procentenheter och ett resultat på 83%.

Men det finns även en del saker som vi behöver jobba mer med:

  • Sopsortering och arbetet med våra miljörum är prioriterade områden för oss med en hel del problem. Problematiken reflekteras bland annat i att enbart 39% är nöjda med fastighetsskötseln av miljörum och källsortering. Nöjdheten har dock ökat med +1.6 procentenheter under året.
  • Inom de flesta kategorier rörande fastighetsskötsel ökar kundnöjdheten, dock ligger resultatet för nöjdheten under 50% i hälften av kategorierna. Vi fortsätter att arbeta för en ökad kundnöjdhet i dessa frågor.
  • Endast 45% uppger att de är nöjda med att vi på Övikshem i allmänhet är lyhörda eller visar intresse, vilket är varken en ökning eller minskning från föregående år.

Vad har vi gjort?

Här är några exempel på förbättringar vi har gjort efter tidigare synpunkter som kommit till oss via enkäten:

Trevligare miljörum

För att uppmana till bättre sortering av sopor har vi i samarbete med designforskare från Mittuniversitetet gett ett av miljörummen på Valhallavägen 38 en ny design. Miljörummet känns nu trevligare och fräschare samtidigt som det finns enkel information i hur man sorterar rätt. I rummet finns bland annat: en avlastningsbänk med sortering för batterier och glödlampor, doftpinnar för en fräschare lukt och inredning från Startpunkten i form av bland annat speglar för att ge en trevligare känsla. Det finns även nya skyltar på flera språk och tavlor som visar exempel på sorterat avfall som gör det lättare för hyresgästen att förstå hur de sorterar rätt.

Här kan du läsa mer om det nya miljörummet och se hur det ser ut. Länk till annan webbplats.

Inventering av alla lägenheter

Vi har genomfört en inventering av samtliga av våra lägenheter. Efter inventeringen så har varje lägenhet fått en unik deklaration som beskriver lägenheten. Denna deklaration kommer vi att kunna använda när vi planerar framtida utveckling och åtgärder, vilket även ger hyresgästen mer kunskap om sitt boende. Deklarationen kommer vi även att använda i arbetet med projektet Smart hyra. Med Smart hyra vill vi ta fram nya likvärdiga och smarta hyror där hyran för varje lägenhet justeras utifrån olika egenskaper såsom standard, storlek, geografiskt läge med mera.

Trygghet

Det ska kännas tryggt att bo hos oss och vi genomför kontinuerligt en så kallad utesyn av våra bostadsområden bland annat för att se över om det finns platser som kan kännas otrygga när det är mörkt. Det har medfört att vi har förbättrat belysningen i några av våra områden och klippt ner buskar och träd för att skapa ljusa och öppna ytor som känns trygga. Vi har även installerat säkerhetsdörrar på fler områden för att öka tryggheten mot både inbrott, brand och störande ljud eller dofter från trapphusen.

Städning av trapphus

För att öka trivseln har vi justerat våra städavtal. I samband med det valde vi dessutom att plocka ur ett bostadsområde ur upphandlingen och ta tillbaka städet i egen regi för att utvärdera om det är möjligt att införa eget städ i fler bostadsområden. Att gå igenom ett städat trapphus på väg till sin lägenhet gör mycket för trivseln i fastigheten. Under 2024 undersöker vi även möjligheten att införa eget städ i ytterligare ett bostadsområde.

Tack för att du svarar - det är smart för dig

Att svara på kundundersökningen är din chans att påverka ditt boende. Genom att svara på frågor om oss som hyresvärd och ge oss dina förslag på förbättringar har du gett oss mycket mer än bara din tid.

Hjälpte informationen på sidan dig?