Kundundersökning

Vi tycker det är viktigt att du som bor hos oss är nöjd med oss som hyresvärd. Därför genomför vi kontinuerliga kundundersökningar bland våra hyresgäster.

Alla hyresgäster får kundenkäten en gång per år. Det innebär att du kan få vår kundenkät i t.ex. april medan din granne får den i november. Du som har en e-postadress registrerad hos oss kommer få kundundersökningen per mail. Har du inte en e-postadress kommer du få den per post.

Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att påverka utvecklingen i ditt bostadsområde. Vi är mycket tacksamma om du vill besvara vår kundenkät och låta oss få veta vad du tycker.

Hittade du den information du sökte?