Huskurage mot våld i hemmet

Övikshem stödjer projektet Huskurage som arbetar för att förhindra våld i hemmet genom att uppmana grannar att agera. Det svåra med våld i hemmet är att det sker bakom stängda dörrar. Ibland är grannen den enda som ser eller hör tecken på att något inte står rätt till. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla våra hyresgäster.

Här är några enkla steg för att hjälpa en granne:

  • Ring på hos grannen. Du behöver inte stå kvar, det kan räcka att ringa på för att stoppa pågående våld.
  • Vid behov – hämta hjälp. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring alltid polisen 112 vid akuta och hotfulla situationer.
  • Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg kontakta socialtjänsten.

Här kan du få hjälp

Polisen tfn 114 14, Nödsituation tfn 112, Kvinnojouren tfn 0660-841 97, Socialtjänsten tfn 0660-888 07, Fastighetsjouren tfn 0660-29 93 65.

Om Huskurage

Den ideella föreningen Huskurage startade 2014 som ett sätt att förhindra våld i hemmet. Initiativtagarna till Huskurage är Nina Rung, kriminolog och genusvetare, som har varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och under många år arbetat med frågor som rör våld och kön och hennes man Peter Svensson som under flera år arbetat med våldsprevention inom omsorgen.

Hjälpte informationen på sidan dig?