Grafisk profil

Vår logotyp är grunden till vår grafiska profil. Logotypen får aldrig förändras eller förvrängas. Den finns i några olika versioner beroende på hur den ska användas. Logotypen består av en symbol och text.

Om du vill använda vår logotyp är du välkommen att kontakta: Maria L Häggström via e-post eller tfn. 0660-29 93 29.

Frizon runt logotypen  

För att logotypen alltid ska framträda optimalt ska det finnas en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma.