Värme

Inomhustemperaturen styrs automatiskt av givare som finns placerade inne i och utanpå fastigheten. Det kan vid hög luft­fuktighet, när det blåser mycket och vid hastiga väderomslag ta lite tid för systemet att hitta en balans och rätt inomhus­temperatur. Detta gör att inomhus­temperaturen tillfälligt kan variera.

För att mäta om din lägenhet håller rätt temperatur ska du mäta temperaturen i mitten av rummet, cirka 1,5 meter upp från golvet. Är det 21 grader har du en normal inomhustemperatur. Under kortare stunder kan temperaturen sjunka eller stiga 0,5–1 grad utan att det är något fel. Om din lägenhet är kallare är det viktigt att du gör en felanmälan.

Även om ett element känns svalt behöver det inte betyda att det inte fungerar. Eftersom elementet styrs av en termostat värms det bara upp så mycket som det behövs för att bibehålla en temperatur på mellan 20–22 grader.

Tips!

För att värmesystemet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du inte ställer stora möbler framför elementet eller att termostaten på sidan av elementet täcks av tunga gardiner. Då känner inte termostaten av inomhustemperaturen på rätt sätt.

Hjälpte den här informationen dig?