Lägenhetsyta

Den yta som är angiven i hyresavtalet är en ungefärlig yta, utan decimaler. Lägenhetsytan omfattar total golvyta inklusive all fast installation såsom skåp, köksinredning och yta som upptas av innerväggar samt golvyta under lutande tak som överstiger 1,9 m (+ 60 cm om golvet fortsätter ut mot yttervägg).

Hjälpte informationen på sidan dig?