Gräsytor

Gräsmattorna i området är till för alla som bor där. Använd gärna ytorna för lek, spel och gemensamma aktiviteter.

Det är inte tillåtet att parkera bilar eller andra fordon på gräsytorna. Vi vill kunna klippa gräset utan hinder.

Hjälpte informationen på sidan dig?