Laddning av el- och hybridbilar

Att ladda sin elbil eller laddhybrid i ett vanligt eluttag i garage eller vid en vanlig elstolpe är inte tillåtet och kan innebära en direkt brandfara. För att ladda en elbil eller laddhybrid måste uttaget vara godkänt för denna typ av laddning, vilket inte ett vanligt eluttag är.

Vi undersöker just nu möjligheten att erbjuda elbilsladdning i några av våra bostadsområden. En provmontering har gjorts och kommer att utvärderas inför framtida beslut om fler elbilsladdare.

Överhettning kan orsaka brand

När ett eluttag under en lång tid levererar så pass mycket ström som elbilar eller laddhybrider kräver, kan uttaget bli överhettat och orsaka en brand. Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav.

Hjälpte informationen på sidan dig?