Uthyrningspolicy för studentlägenheter

En stor del av våra studentbostäder ligger mitt i centrum. Vi har student­lägenheter, korridorboende och ett studentboende där du delar en lägenhet med andra.

Bostadsgaranti för studenter

Örnsköldsviks kommun erbjuder bostadsgaranti till studenter i Örnsköldsvik för studier vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Örnsköldsviks Folkhögskola, Yrkeshögskolan samt gymnasieutbildningar där Örnsköldsviks kommun har samarbetsavtal med andra kommuner i Västernorrlands län.

Regler för bostadsgarantin

  • Gäller för nyantagna studenter vid universiteten, folkhögskolan, yrkeshögskolan och vissa gymnasieutbildningar i Örnsköldsvik. Ansökan om bostad ska ske senast den 15 augusti till höstterminen och den 15 december för vårterminen. Vid senare ansökan erbjuds studenten bostad i mån av tillgång.
  • Gäller för studenter som är antagna till minst 15hp/termin vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Örnsköldsviks Folkhögskola och Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik (inte distansstudier eller internet baserade studier).
  • Gäller för gymnasiestudenter som bor i Västernorrlands län där kommunen har samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun.
  • Gäller för NIU utbildningar.
  • Att du bor utom pendelavstånd från Örnsköldsviks centrum.
  • Målsättningen är att du får ett erbjudande om bostad inom en månad. Inflyttning i den erbjudna lägenheten kan dock infalla något senare.
  • Bostäder förmedlas via ovikshem.se för högskolestudenter och bostäder för gymnasiestudenter förmedlas genom att studenten/föräldern kontaktar Övikshems kundcentert via e-post info@ovikshem.se eller telefon 0660-29 93 50.

I våra befintliga studentboenden finns följande alternativ:

  • Egen studentlägenhet
  • Rum i delad lägenhet
  • Rum i korridor

Våra korridorboende och rum i delad lägenhet är möblerade i de gemensamma utrymmena med ett basmöblemang.

Uthyrningsregler

För att söka studentbostad krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Är du gymnasiestudent och under 18 år måste en vårdnadshavare skriva under avtalet.

Studentbostäder hyrs endast ut till personer studerande vid universiteten, yrkeshögskola, NIU utbildningar i Örnsköldsvik och gymnasiestudenter från annan ort i Västernorrlands län där kommunen har samarbetsavtal med Örnsköldsviks kommun (gäller inte distansstudier eller internet baserade studier).

Kopia av antagningsbesked/studieintyg ska mejlas till info@ovikshem.se, alternativt skickas till AB Övikshem Box 912, 891 60 Örnsköldsvik.

Inga hyresskulder godkänns och det får inte finnas några betalningsanmärkningar de senast 12 månaderna.

Att bo i rum är en bra och intressant boendeform, eftersom du tillsammans med andra studenter delar på gemensamma utrymmen som kök, rum för samvaro och korridor och i vissa fall även dusch. Men detta innebär också att du måste ta ditt ansvar och visa respekt för de andra i korridor alternativ delad lägenhet när det gäller städning, ljudnivå och kultur med mera. Alla rum är anpassade för endast en person.

Alla som bor i korridor alternativ delad lägenhet har gemensamt ansvar för städning i korridor, kök och andra gemensamma utrymmen. Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur när du bor i korridor eller delat boende. I övrigt gäller att hålla en låg ljudnivå under kvällar och nätter samt att vårda rummet på ett sunt sätt.

Hyresgästen har inte rätt att ha inneboende i studentrum i korridor eller delat boende. Sambo eller inneboende i studentlägenhet skall anmälas till hyresvärden.

Efter att du har blivit tilldelad en studentlägenhet är det tillåtet att byta studentlägenhet först efter sex månader.

När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, tre månaders uppsägning gäller. Något kvarboende godkänns inte.

Fördelning student lägenheter

Övikshem kommer att publicera studentlägenheterna i början av maj. Du måste själv boka ditt studentboende via vår webbplats. Är du gymnasiestudent ringer du till vårt kundcenter på tfn 0660-29 93 50.

För studentlägenhet anordnas inga visningar, utan de går till den student som först anmäler sitt intresse. Är lägenheten/rummet tomt kan visning ske efter önskemål.

Vi behöver också få in ditt antagningsbesked i samband med att du anmäler intresse på en studentbostad. Vi kommer sedan att höra av oss till dig angående kontraktsskrivning och inflyttning. Har vi inte fått in antagningsbeskedet går vi vidare till nästa sökande.

Eftersom vi garanterar alla ett boende så finns det ingen anledning att boka upp sig för ett specifikt studentrum förrän man fått sitt antagningsbesked och alltså säkert vet att man kommit in på sin utbildning. Detta underlättar vårt arbete och snabbar upp uthyrningsprocessen, eftersom kontrakt kan skrivas först när man blivit antagen. Inflyttningsdatum ändras inte efter kontraktsskrivning.

Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 13.00 dagen då ditt hyresavtal börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in tidigast klockan 13.00 den första vardagen efter helgen. För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald. Kontakta oss på Övikshem innan och bestäm en tid som passar.

Årshyran är fördelad på tio månader, vilket innebär att du inte behöver betala någon hyra under juni och juli när du påbörjar ditt boende på höstterminen. Vid senare inflyttning kan du behöva betala juni och juli det första året. I hyran ingår värme, vatten, hushållsel, internet och kabel-tv. Du måste själv teckna en egen hemförsäkring.

Under boendetiden kan studieintyg krävas in för att verifiera att hyresgästen i studentbostad fortfarande studerar på heltid. Om vi inte har fått in studieintyg efter begäran har Övikshem rätt att säga upp hyresgästen.

Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs. ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Hjälpte informationen på sidan dig?