Välkommen att leka i vår lekpark!

Sedan ett par månader tillbaka har vi arbetat förfullt med att skapa en trivsammare och tryggare utemiljö i kvarteret Sälgen i bostadsområdet Valla.

Baserat på de synpunkter och önskemål som har kommit till oss både via vår kundundersökning och via en referensgrupp har vi skapat fler umgängesytor i form av pergolas, utrustat lekplatsen med ny lekutrustning och gjort om den gamla tennisbanan till en basketplan. För att skapa en så trevlig och trygg utemiljö som möjligt har belysningen setts över och vi gallrat höga buskar och i stället planterat nya blommor och växter.

Delta i kundundersökningen

En gång per år har du möjlighet att svara på vår kundundersökning, genom att svara i kundundersökningen har du möjlighet att påverka ditt boende. I kundundersökningen kan du även skriva egna kommentarer för oss att ta del av.