Trygghetsvandring

Trygghet kan innebära många olika saker beroende på vem man frågar, men en sak som brukar vara generell är att känna sig säker när man är ute när det är mörkt.

Med det i tankarna började våra fastighetsvärdar Helena och Roland att genomföra något som de kallar för Trygghetsvandring. Vilket innebär att de promenerar längs sina bostadsområden när det är mörkt för att på det viset kunna skapa en känsla av hur det verkligen upplevs att gå där under kvälls- och nattetid.

Tidigare år har de bland annat uppmärksammat belysning som behövde förbättras och som relativt snabbt kunnat åtgärdas. Även om det som uppmärksammas kanske inte alltid kan åtgärdas på en gång så sparas alla anteckningar och kan används som underlag för kommande förbättringsprojekt i bostadsområdena.

Trygghetsvandring