Stora snömängder påverkar snöröjningen

Örnsköldsvik har under de senaste dygnen fått stora mängder snö, mest i hela Sverige, vilket ställer till det rejält. Snöröjarna kämpar på dag som natt och vi har tagit in extra resurser. Det kommer ta tid innan allt är snöröjt och vi ber om förståelse och tålamod.

Vi vädjar också till alla föräldrar att hålla uppsikt över barnen som leker ute så att inga olyckor sker när traktorerna snöröjer.