Snöröjning och sandning - 22 januari

SMHI har åter utlyst en orange vädervarning för Örnsköldsvik med anledning av ymnigt snöfall i kombination med frisk vind. Dagens väderprognos är lite osäker kring hur mycket nederbörd som kommer att komma i form av snö respektive regn. Tillsammans med Skanska bevakar vi väderprognosen och ser över våra bostadsområden.

Vi prioriterar i första hand snöröjning av in- och utfarter till bostadsområdet samt entréer. Vid stora snömängder har vi även extra resurser av handskottare och fler maskiner.

I samband med regn finns risk för ishalka, tänk på att ta det försiktigt. Vi sandar gångvägar och trappor samt infarter fram mot entréer och parkeringar vid behov. Hör gärna av dig till oss om du upplever att det behövs sandas mer på särskilda platser. Det finns även sandlådor utplacerade runtom i våra bostadsområden som du själv kan ta sand ifrån om du vill sanda lite extra på något ställe.