Provmontering av våra första elbilsladdare

Som en del i vårt miljöarbete har vi nu uppdaterat ett antal parkeringsplatser med elbilsladdare. Placeringen av dessa elbilsladdare har gjorts utifrån den intresseundersökning som vi gjorde tidigare i år. I dagsläget handlar det om några platser på Rådhusgatan, Tullgatan, Valhallavägen samt på Sörbyvägen. Provmonteringen kommer nu att utvärderas inför framtida beslut om fler elbilsladdare.

Laddning i vanligt eluttag kan orsaka brand

Kom ihåg att du inte får ladda en elbil eller laddhybrid i ett vanligt eluttag på grund av brandrisken. Om en brand uppstår av en sådan anledning gäller inte försäkringen och det kan bli höga återbetalningskrav.