Projektet Örnboet - en offensiv satsning på Varvsberget

Lars Österlund och Niklas Nyberg tar varandra i hand.

På Varvsbergets topp kommer det att byggas 99 nya lägenheter samt en berghiss som ger förbättrad kommunikation och tillgänglighet till Varvsberget för alla boende, Öviksbor och turister. Dessutom byggs en restaurang med panoramautsikt högst upp i mittersta delen. Berghissen kommer att få hållplatser vid Resecentrum, Kusthöjden och Varvsbergets topp. Vid hållplatsen på Varvsbergets topp skapas även en stor offentlig utsiktsplats som är tillgänglig för alla.

– Det kommer bli en investering på runt 300 miljoner kronor och det känns extra roligt att återigen få satsa i Övik då våra övriga projekt för tillfället finns i Umeå. Detta är ett unikt projekt där alla lägenheter har en enastående utsikt åt alla håll, mot stan, hamnen, Trysunda, Ulvön, vindkraftsparken i Sidensjö etc, säger Nicklas Nyberg VD och ägare till Nybergs Fastigheter.

En viktig del i arbetet kring byggnadernas placering och utformning har varit att se till att det blir minimal påverkan på befintlig markyta. Byggnaderna är därför placerade längst ut på sluttningen så allmänhetens tillgång till ytor påverkas minimalt. Ett garage döljs i bergssluttningen av växtlighet och skapar friytor och utsiktsplatser i entréplanet. Från garaget tar man sig direkt till respektive våningsplan via hiss eller trappuppgång.

De nya lägenheterna i detta projekt tillsammans med redan byggda ägarlägenheter och villor samt byggrätter på Kusthöjden gör det äntligen möjligt att gemensamt investera i en berghiss.

– Varvsberget är en speciell plats i Övik och för oss är det viktigt att det även fortsatt ska vara en publik plats för alla Öviksbor och turister. Med detta projekt ökar dessutom tillgängligenhet med en berghiss och utsiktsplats. Varvsberget blir nu en central plats, säger Anna Edman, Fastighetschef på Nybergs Fastigheter.

Lägenheterna blir 1-4 rok med blandade upplåtelseformer. En tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Lägenheterna har ljusinsläpp och utsikt i två väderstreck. Fönstren har placerats för att sprida ljuset i hela lägenheten vilket blir första intrycket redan i entrén. Lägenheterna har såväl inglasade som öppna balkonger med utsikt över stad, vatten, berg och dalar.

– Gestaltningen av Örnboet utgår från kontrasten mellan å ena sidan det monumentala, stiliga och pampiga, å andra sidan det jordnära, naturlikaoch funktionella. Jag har försökt visa kontrasterna med hjälp av slottet Hohenwerfen och naturens egna örnbon. Det symmetriska formspråket och den eleganta fasaden av vitt glas bryter ifrån och skapar en ljus och på kvällen upplyst fond på Varvsbergets topp. Träformationer, växtlighet och färgval harmonierar med den omgivande naturen och de omkringliggande byggnaderna, säger Staffan Lindahl Arkitekt på TM Konsult.

– Redan första gången vi hörde talas om Örnboet kändes det som ett mycket intressant projekt, och att vi nu får vara en del i projektet och kan vara med och påverka känns både inspirerande och spännande, säger Lars Österlund vd för Övikshem. Genom denna satsning kan vi som allmännyttigt bostadsbolag tillsammans med en privat aktör bidra till stadens utveckling.