Planerat fjärvärmeavbrott delar av Valhalla måndag 14 juni

Måndag den 14 juni kommer Övik Energi att utföra servicearbete på fjärrvärmenätet vilket innebär ett avbrott på värme och varmvatten mellan kl. 08.30 och 17.00 Kallvattnet påverkas inte.

Efter avbrottet kan det ta någon/några timmar innan alla kunder åter har varmt varmvatten och full värme.

De adresser som berörs är:

Valhallavägen 35 till 51 och Torsvägen.

Följ ärendet på https://www.ovikenergi.se/driftinformation Länk till annan webbplats.