Kort elavbrott vid byte av elmätare - Sörliden

Vi planerar att byta elmätare på Sörbyvägen, Järvstagatan och Andra Långgatan. Vid bytet kommer det att bli ett kort elavbrott på cirka 15 minuter. Du som berörs kommer att få information via anslag i trapphuset. Arbetet utförs av Övik Energi tillsammans med deras underentreprenörer.