Klass 3-varning för stora snömängder kombinerat med kraftig vind i länet.

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för stora snömängder kombinerat med kraftig vind i länet. Med anledning av detta har vi sett över vår bemanning och kommer att omfördela vår personal för att kunna fokusera på yttre skötsel och att hantera den stora mängden snö så snabbt det går. Trots denna insats kan det bli begränsad framkomlighet. Planera därför gärna din dag och stanna hemma om du inte nödvändigtvis behöver gå ut.

Eftersom vi under kommande dygn kommer att fokusera på yttre skötsel kan det innebära att serviceordrar tar längre tid att hantera.

Tack för din förståelse!