Intresseundersökning för elbilsladdning

Vi undersöker just nu intresset för elbilsladdning bland våra hyresgäster. Syftet med denna intresseundersökning är att se hur stort intresset är och på så sätt få ett underlag för framtida beslut om montage av elbilsladdare. Undersökningen gäller endast dig som bor i något av våra bostadsområden som har motorvärmarstyrning via QT.

Fyll i vår intresseundersökning