Hyreshöjningen för 2024 klar

Övikshem och Hyresgästföreningen stod långt ifrån varandra i årets hyresförhandlingar och ärendet skickades slutligen vidare för beslut hos Hyresmarknadskommittén*. Nu har deras beslut kommit och beskedet är att årets höjning blir 5,4 procent från och med 1 feb 2024.

Med tanke på våra hyresgäster beklagar vi verkligen att processen har dragit ut på tiden. Vi har gemensamt från start strävat efter att nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen före det nya året.

Att vi nu äntligen fått ett besked är positivt, även om det tyvärr ligger under våra budgetförväntningar för 2024. Det tvingar oss att överväga hur vi kan minska kostnaderna för exempelvis underhåll och revidera våra planerade satsningar i den yttre miljön, säger Övikshems VD Lars Österlund.

Den nya hyran gäller från 1 februari 2024 vilket innebär att en retroaktiv hyreshöjning för februari och mars kommer att fördelas på april och maj.

*Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Läs mer om HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Hur räknar jag ut min nya hyra?

För att räkna ut din nya månadshyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,054. Räkneexempel: för ett hushåll som betalar 6 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder beskedet om 5,4 procent att månadshyran höjs med 324 kr.

Från när gäller den nya hyran?

Den nya hyran gäller från den 1 februari 2024 men kommer att aviseras på hyresavin för april månad (den som skickas ut under mars). Det innebär att under mars och april kommer hyran att höjas något mer för att hantera den retroaktivitet som uppstått då föregående års hyresnivå aviserats för februari och mars.

Varför höjs hyran varje år?

Hyresintäkten är Övikshems enda intäkt. De kostnadsökningar som drabbar bolaget skapar därför ett behov av att justera hyrorna för att kunna underhålla och bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.