Hyresförhandlingarna lämnas över till HMK för medling

Förhandlingarna mellan Övikshem och Hyresgästföreningen har ännu inte resulterat i en överenskommelse om justering av hyror för 2023.

Vad händer nu?

Nu kommer ärendet lämnas över till Hyresmarknadskommittén för medling. Hyran kommer inte justeras innan det finns en överenskommelse. Det betyder att vi ännu inte vet hur årets hyra kommer påverkas. Så fort en överenskommelse finns meddelar vi alla hyresgäster!

Vad innebär trepartsöverenskommelsen?

Nytt för i år är att parterna förhandlar enligt trepartsöverenskommelsen. Överenskommelsen innebär att de senaste årens utveckling inom fem olika faktorer ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Prisutvecklingen på de taxebundna avgifterna på orten, som el, vatten och avlopp, avfall och fjärrvärme utgör tillsammans en av dessa faktorer. De övriga utgörs av förvaltnings- och underhållskostnader, ränteutveckling, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror.

Genom att parterna har enats om vilka faktorer som ska utgöra förhandlingsunderlaget för de årliga förhandlingarna skapas en gemensam plattform för parterna att utgå ifrån.

I förhandlingen med Hyresgästföreningen ska vi komma överens med den lokala Hyresgästföreningen om hur de olika faktorerna ska viktas.

Så går hyresförhandlingen till:

  • Övikshem lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och Övikshem för att förhandla om hyrorna.
  • När parterna kommit överens om den nya hyran skrivs en förhandlingsöverenskommelse, därefter justeras hyrorna.
  • Om parterna inte kommer överens kan de gå till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling.
  • Om medlingen inte lyckas erbjuds parterna att återuppta lokala förhandlingar, alternativt att låta HMK fatta beslut om den årliga hyresjusteringen.
  • Om HMK inte kan enas om ett beslut överlämnas ärendet till en oberoende ordförande (representerar inte någon av parterna) som fattar beslutet.

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Hyresgästföreningen och branschorganisationen Sveriges Allmännytta. Kommitténs uppgift är att medla när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling.

Läs mer: Om Hyresmarknadskommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.