Hyresförhandlingarna för 2024 är inledda

Övikshem har genomfört inledande möten med Hyresgästföreningen och yrkat på hyreshöjning inför 2024.

Hyresförhandlingen utgår från trepartsöverenskommelsen mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige. Modellen baseras på utfall från de senaste tre åren och reglerar vilka kostnader som ska ligga till grund för förhandlingarna

Utifrån trepartsöverenskommelsen yrkar Övikshem om en hyreshöjning med 9% från och med den 1 januari 2024. Den pågående inflationen har bidragit till ökade kostnader inom alla områden. Bakgrunden till yrkandet är en avvägning mellan bolagets förutsättningar och den situation våra hyresgäster befinner sig i med kraftigt stigande kostnader i övrigt.

– Vi har tagit i beaktning att vi är många som har drabbats ekonomiskt av ökade kostnader och höjda räntor, såväl bostadsbolag som hyresgäster. Det är ett tufft ekonomiskt läge men vår ambition är att vi ska hitta en överenskommelse innan årsskiftet, säger Lars Österlund, VD, Övikshem.