Huvudkontoret flyttar till tillfälliga lokaler

Våra kontorslokaler på Sjögatan 4A, som vi delar med övriga kommunala bolag, kommer att byggas om för att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga utifrån dagens behov. Under tiden som ombyggnation pågår kommer vi att flytta huvudkontoret till tillfälliga lokaler på Sjögatan 4G, plan 2. Preliminärt kommer ombyggnation att pågå till mitten av oktober. När allt är klart kommer vi flytta tillbaka till Sjögatan 4A.

Tillfällig adress är Sjögatan 4G

Ingång till de tillfälliga lokalerna på Sjögatan 4G.