För dig som använder QT vid bokning av tvättstuga eller för motorvärmestyrning.

QT håller just nu på att genomföra en säkerhetsuppdatering i sitt system. Det innebär att alla användare måste att logga in på nytt och uppmanas även att registrera en e-postadress för eventuella framtida lösenordsåterställningar.

Om du som användare av QT inte har loggat in på nytt innan den 29 mars kommer du att loggas ut automatiskt. Denna informationen återfinns även i QTs app, där den visas som viktigt meddelande.

Så här gör du för att använda QT vid:

Bokning av tvättstuga

Motorvärmestyrning