Byte av vattenmätare

Vi kommer att byta vattenmätare i cirka 60 fastigheter. Arbetet som utförs av Bravida startar denna vecka och kommer preliminärt att pågå fram till i sommar. När vattenmätaren byts ut kommer vattnet att behöva stängas av, oftast del av dag. Du som hyresgäst kommer få information om detta via trapphusanslag från Bravida cirka två dagar innan bytet sker.