Årets hyresförhandling är nu klar

Varje år förhandlar Övikshem hyrorna med Hyresgästföreningen och nu är förhandlingen för 2022 års hyror klar.

I årets förhandling tog Övikshem och Hyresgästföreningen hjälp av Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling i förhandlingen. Vi har nu enats om en hyreshöjning på 1,95 procent från den 1 januari 2022. Hyreshöjningen berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul.

Retroaktiv höjning
Den nya hyran gäller från 1 januari 2022, och på hyresavin i april betalar du därför en retroaktiv höjning för januari, februari och mars månad.

Varför höjer Övikshem hyrorna?
Varje år förhandlar vi om hyreshöjningar. Vi gör det för att våra kostnader ökar och för att vi ska kunna ha möjlighet att renovera, underhålla, utveckla våra fastigheter.

Vad används hyran till?
De hyresintäkter vi får ska täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

Hur räknar jag ut min nya hyra?
För att räkna ut din nya hyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,0195. För ett hushåll som betalar 5 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 1,95 procent att månadshyran höjs med 98 kr.

Frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter på tfn 0660-29 93 50 vardagar mellan klockan 09.00-15.00.