Planerade åtgärder för en bättre utemiljö på Valhallavägen 38

Vi har nu påbörjat arbetet med att förbättra utemiljön på Valhallavägen 38. Första steget är att ta bort buskage och gamla vindskydd för att öka tryggheten i utemiljön. Nästa steg blir att ersätta den stenkross som finns utanför entréerna med fina växter. Plantering kommer att utföras under nästa år.

Hjälpte informationen på sidan dig?