Färdigställande av utemiljö Valhallavägen 38 A-U

Vi kommer nu att färdigställa utemiljön på Valhallavägen 38 A-U. Arbetet startar första veckan i maj och kommer att pågå fram till och med september. Plantering av växter och arbete med kantsten ska göras klart samt en ombyggnation av entréer på Valhallavägen 38 S-U.

Till hösten avslutas arbetet på Valhallavägen 38 A-U med ommålning av samtliga trapphus.

Vi tackar för ditt tålamod under renoveringstiden och hoppas att du gillar det färdiga resultatet och uppfräschningen av bostadsområdet.

Entréer Valhallavägen 38 S-U

Så här är det tänkt att de ombyggda entréerna kommer att se ut. Under tiden som ombyggnationen pågår kommer entréerna tidvis att behöva stängas av. Det kommer då finnas anslag om vilken trappuppgång du kan använda istället.

Skiss över hur de ombyggda entréerna kommer att se ut