Press

Kontaktpersoner till pressmeddelanden finns angivna i respektive meddelande. Har du frågor om hur vi arbetar med pressfrågor, kontakta: Maria Häggström, chef HR/Kommunikation, tfn 0660-29 93 27 eller Maria L Häggström, informatör, tfn 0660-29 93 29.

Pressmeddelanden från Övikshem

 • 2016-05-03 Pressmeddelande

  Lars Österlund blir ny vd för AB Övikshem


  Styrelsen för AB Övikshem har utsett Lars Österlund till ny vd för bolaget. Lars tillträder tjänsten i början av augusti.
  Lars Österlund, boende i Örnsköldsvik, har lång erfarenhet av byggbranschen oc...
 • 2016-04-08 Pressmeddelande

  Ännu nöjdare hyresgäster


  Vi tycker det är viktigt att få veta vad våra hyresgäster tycker om oss och gör därför regelbundna kundundersökningar. I början av februari skickades årets hyresgästenkät ut och vi har nu fått resulta...
 • 2016-02-24 Pressmeddelande

  Övikshem höjer hyran med 0,82 procent


  Hyran är nu förhandlad och klar. Årets överenskommelse med Hyresgästföreningen innebär en hyreshöjning på 0,82 procent från och med 1 januari 2016. Höjningen gäller samtliga lägenheter, lokaler och fö...
 • 2015-11-26 Pressmeddelande

  Brandfiltar i alla våra lägenheter


  Som en del i vårt brandskyddsarbete och med omtanke om våra hyresgäster kommer vi att utrusta alla våra lägenheter med brandfiltar.Under december till februari inträffar det flest bränder i svenska he...
 • 2015-11-11 Pressmeddelande

  Ny tillförordnad vd för AB Övikshem


  AB Övikshem står inför en spännande framtid med många utmaningar. Vi vill vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Örnsköldsvik. Styrelsen och VD har olika syn på hur bolaget ska utvecklas framgent. ...
 • 2015-07-01 Pressmeddelande

  Övikshem nyproducerar i centrala Örnsköldsvik


  Styrelsen för AB Övikshem har idag tagit beslut om att upphandla 29 nyproducerade lägenheter med placering i inre hamnen, centralt i Örnsköldsvik. Därmed kan Övikshem erbjuda allmänheten hyresrätter i...
 • 2015-06-04 Pressmeddelande

  Kv. Linden blir trygghetsboende


  Styrelsen för AB Övikshem har tagit beslut om att konvertera seniorboendet Linden till ett trygghetsboende. Konverteringen innebär bland annat att Linden tillgänglighetsanpassas, att åldersgränsen höj...
 • 2015-03-12 Pressmeddelande

  Övikshem utvecklar och satsar i Bjästa


  Vi arbetar aktivt och systematiskt med underhåll av våra fastigheter. De senaste åren har vi genomfört betydande underhållsinsatser och även de närmsta åren innehåller stora satsningar, bland annat i ...
 • 2015-02-06 Pressmeddelande

  Glädjande resultat i Skåneinitiativet


  Övikshem har under många år arbetat aktivt för att minska bolagets energiförbrukning. Vi kan med glädje meddela att vi nu har nått uppsatt mål i Skåneinitiativet och minskat vår energiförbrukning med ...
 • 2014-12-10 Pressmeddelande

  Övikshem höjer hyran med 1,35 procent


  AB Övikshem och Hyresgästföreningen är överens, hyran är nu förhandlad och klar. Årets överenskommelse innebär en hyreshöjning på 1,35 procent den 1 januari 2015. Höjningen motsvarar 13,54 SEK/kvm och ...
 • 2014-11-05 Pressmeddelande

  Yrkar på hyreshöjning om 2,5 procent för fortsatta underhållssatsningar


  AB Övikshem yrkar hos Hyresgästföreningen om nya hyror från och med den 1 januari 2015. I årets förhandlingar behöver Övikshem 2,5 procent vilket är lägre än det nationella genomsnittet hos de allmänn...
 • 2014-08-11 Pressmeddelande

  Nu flyttar Övikshem till Sjögatan


  Den 14-15 augusti flyttar Övikshems huvudkontor och kundtjänst från Hamngatan 11 B till Sjögatan 4 A. Där kommer vi att dela lokaler med Övik Energi, Miva samt Örnsköldsviks Hamn och Logistik.Under ti...
 • 2014-06-12 Pressmeddelande

  Fotbollskola i sommar


  Vi vill erbjuda våra hyresgästers barn någonting roligt att göra under sommaren, och vad kan vara roligare än fotboll? För andra året i rad har vi bokat upp ett antal stipendiumplatser till Friska Vil...
 • 2014-02-24 Pressmeddelande

  Årets hyreshöjning blir 1,87 procent


  Hyran är nu förhandlad och klar. Årets överenskommelse med Hyresgästföreningen innebär en hyreshöjning på 1,87 procent från och med 1 februari 2014. Höjningen gäller samtliga lägenheter, förråd, bilpl...
 • 2014-02-04 Pressmeddelande

  AB Övikshem säljer dotterbolaget Söfab (Södra Örnsköldsviks Fastighets AB)


  Övikshem renodlar sin verksamhet och säljer sitt dotterbolag Söfab med tillhörande fastigheten Kina 1 med adress Hamngatan 11/Nygatan 8, för en köpeskilling motsvarande 41,8 milj. i fastighetsvärde. K...
 • 2013-12-21 Pressmeddelande

  Noggranna beräkningar bakom Övikshems hyresbud


  När AB Övikshem begär att få höja hyrorna med 2,8 % från och med 1/1- 2014 i alla lägenheter, vilket motsvarar 27,51 sek/kvm, är det inte en siffra tagen ur luften, säger VD Anna-Karin Eriksson. De al...
 • 2013-06-19 Pressmeddelande

  Ny VD för AB Övikshem


  Styrelsen för Övikshem har utsett Anna-Karin Eriksson till ny VD i bolaget. Anna-Karin har idag samma funktion i Bodenbo. Hon har tidigare jobbat 8 år på Bostaden i Umeå med bl.a. marknadsfrågor. Fram...
 • 2013-02-13 Pressmeddelande

  Årets hyreshöjning blir 2,2 procent


  Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning på 2,2 procent för år 2013. Den nya hyran gäller från och med 1 mars och berör samtliga lägenheter, lokaler, förråd och bil...