Press

Kontaktpersoner till pressmeddelanden finns angivna i respektive meddelande. Har du frågor om hur vi arbetar med pressfrågor, kontakta: Maria Häggström, chef HR/Kommunikation, tfn 0660-29 93 27 eller Maria L Häggström, informatör, tfn 0660-29 93 29.

Pressmeddelanden från Övikshem

 • 2016-05-03 Pressmeddelande

  Lars Österlund blir ny vd för AB Övikshem


  Styrelsen för AB Övikshem har utsett Lars Österlund till ny vd för bolaget. Lars tillträder tjänsten i början av augusti.
  Lars Österlund, boende i Örnsköldsvik, har lång erfarenhet av byggbranschen oc...
 • 2016-04-08 Pressmeddelande

  Ännu nöjdare hyresgäster


  Vi tycker det är viktigt att få veta vad våra hyresgäster tycker om oss och gör därför regelbundna kundundersökningar. I början av februari skickades årets hyresgästenkät ut och vi har nu fått resulta...
 • 2016-02-24 Pressmeddelande

  Övikshem höjer hyran med 0,82 procent


  Hyran är nu förhandlad och klar. Årets överenskommelse med Hyresgästföreningen innebär en hyreshöjning på 0,82 procent från och med 1 januari 2016. Höjningen gäller samtliga lägenheter, lokaler och fö...
 • 2015-11-26 Pressmeddelande

  Brandfiltar i alla våra lägenheter


  Som en del i vårt brandskyddsarbete och med omtanke om våra hyresgäster kommer vi att utrusta alla våra lägenheter med brandfiltar.Under december till februari inträffar det flest bränder i svenska he...
 • 2015-11-11 Pressmeddelande

  Ny tillförordnad vd för AB Övikshem


  AB Övikshem står inför en spännande framtid med många utmaningar. Vi vill vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Örnsköldsvik. Styrelsen och VD har olika syn på hur bolaget ska utvecklas framgent. ...
 • 2015-07-01 Pressmeddelande

  Övikshem nyproducerar i centrala Örnsköldsvik


  Styrelsen för AB Övikshem har idag tagit beslut om att upphandla 29 nyproducerade lägenheter med placering i inre hamnen, centralt i Örnsköldsvik. Därmed kan Övikshem erbjuda allmänheten hyresrätter i...
 • 2015-06-04 Pressmeddelande

  Kv. Linden blir trygghetsboende


  Styrelsen för AB Övikshem har tagit beslut om att konvertera seniorboendet Linden till ett trygghetsboende. Konverteringen innebär bland annat att Linden tillgänglighetsanpassas, att åldersgränsen höj...
 • 2015-03-12 Pressmeddelande

  Övikshem utvecklar och satsar i Bjästa


  Vi arbetar aktivt och systematiskt med underhåll av våra fastigheter. De senaste åren har vi genomfört betydande underhållsinsatser och även de närmsta åren innehåller stora satsningar, bland annat i ...
 • 2015-02-06 Pressmeddelande

  Glädjande resultat i Skåneinitiativet


  Övikshem har under många år arbetat aktivt för att minska bolagets energiförbrukning. Vi kan med glädje meddela att vi nu har nått uppsatt mål i Skåneinitiativet och minskat vår energiförbrukning med ...