Tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som du delar med dina grannar. För att alla ska trivas är det viktigt att alla följer reglerna för hur man bokar och använder den.

Tänk på att:

  • Respektera bokade tvättider och lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan börja tvätta i tid.
  • Städa efter dig. När din tvättid är slut ska även städningen av tvättstugan vara klar, så att det är rent och snyggt när din granne kommer.
  • Sopborste och tvättvagn är till för tvättstugan och får inte tas med till lägenheten. 
  • Det inte är tillåtet att ta med djur in i tvättstugan. Det är även förbjudet att röka i tvättstugan.
  • Skräp från städning av tvättstuga slänger du i den soppåse som finns i tvättstugan. Annat avfall så som tomma tvättmedelsförpackningar källsorteras som vanligt i källsorteringsrummet.  

Boka tvättstugan

I våra bostadsområden finns olika system för att boka tvättstugan. Vi arbetar kontinuerligt för att förenkla och förbättra våra servicefunktioner. En del i det arbetet är att successivt byta ut de manuella bokningstavlorna mot ett elektroniskt bokningssystem.

Manuella bokningstavlor

Du bokar tid genom att placera din tvättcylinder på önskad dag och tid i bokningstavlan. Tvättcylindern ska sitta kvar i bokningstavlan under hela tvättiden. När du har tvättat klart måste du se till att maskiner, skåp och torkrum är rengjorda.

Du får inte ta någon annans inbokade tvättid! Det gäller även om tvättstugan verkar vara tom. Den som har bokat tvättiden kan vara försenad av olika anledningar.

Om du inte tänker använda din inbokade tvättid måste du så fort som möjligt ta bort din tvättcylinder från bokningstavlan.

Elektroniska bokningstavlor

I våra bostadsområden har vi två olika elektroniska bokningssytem: RCO och QT. Det elektroniska bokningssystemet ger en större säkerhet för alla som använder tvättstugan. Systemet registrerar vem som bokat tid och släpper bara in den personen i tvättstugan under den inbokade tiden. Det betyder att ingen obehörig kommer åt din tvätt eller din tvättid.

RCO

Finns i Gullänget

QT

Finns på Bergsgatan 23, Mycklingsvägen, Storgatan 44 och 46, Valhallavägen 38, Ångermanlandsgatan 10 samt Hammarvägen. Om du ändrar ditt lösenord i QT är det viktigt att du även lägger in din e-postadress så att du kan begära nytt lösenord vid behov.


Felanmälan

Om tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp inte fungerar som de ska eller om det är dåligt städat efter den som tvättat innan dig ska du göra en felanmälan. Det gör du enklast på Mina sidor eller genom att kontakta kundcenter. 

Tvättdebitering

Våra fastigheter på Mycklingsvägen och Bergsgatan 23 har system för individuell debitering av nyttjandet av tvättstugan. Det innebär att du som boende bara betalar för din egen förbrukning i tvättstugan och kan därmed både spara pengar och bidra till en bättre miljö.

Vad innebär en "tvätt"?

En "tvätt" innebär en startad tvättmaskin. Om du under ett tvättpass (den bokade tiden i tvättstugan) exempelvis kör fyra tvättmaskiner, så har du tvättat fyra tvättar. Torkning i torktumlare eller torkskåp ingår i priset för dessa tvättar.

Vad kostar varje tvätt?

Varje tvätt, inklusive torkning, kostar nio kronor. I de nio kronorna ingår driftkostnader (el och vatten), underhåll och reparationer av maskinerna, städ- och kringutrustning samt installation, underhåll och administration av själva debiteringssystemet.

I Myckling finns även möjlighet att utnyttja grovtvättstuga för tolv kronor per tvätt.

Hur betalar jag

När du tvättar känner systemet av vilket hushåll det är som har gått in i tvättstugan (genom nyckelbrickan) och du får räkningen på hyresavin månaden efter att du har tvättat. De tvättar du gör under exempelvis januari månad kommer alltså på hyresavin som ska betalas för mars månad.