Inför in- eller utflytt

När du flyttar in

Du är välkommen att hämta din nyckel från kl. 13 första vardagen då ditt hyresavtal börjar att gälla.

 • Besikta lägenheten
  Innan du flyttar in har fastighetsvärden gjort en förbesiktning av din lägenhet och skrivit ned eventuella fel som finns i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Vi besiktar inte städningen av lägenheten i samband med utflyttning. Kontakta kundcenter om du är missnöjd med den flyttstädning som utflyttande hyresgäst har gjort eller om du upptäcker några fel i din lägenhet som inte finns upptaget i besiktningsprotokollet.
 • Flytta eller teckna fast telefon
  Anmäl flyttning av telefonen till ditt telefonbolag om du redan har ett fast abonnemang. Om du vill skaffa ett nytt abonnemang, kan du behöva uppge den tidigare hyresgästens fasta telefonnummer.
 • Hämta nycklarna hos kundcenter
  Du hämtar dina nycklar hos kundcenter. För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald.
 • Parkera bilen
  När du flyttar in kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd för att parkera utanför porten när du lastar ur bilen. Det får du av kundcenter när du kvitterar ut dina lägenhetsnycklar.
 • Teckna en hemförsäkring
  En hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, oavsett om du är drabbad eller vållande av skada. I samarbete med Länsförsäkringar Västernorrland kan vi erbjuda dig 20 procent rabatt när du tecknar en ny hemförsäkring. Hyresavtal ska visas upp vid tecknandet på plats hos Länsförsäkringar Västernorrland. Om du redan har en hemförsäkring måste du komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du ska flytta.
 • Välj leverantör av hushållsel
  Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. Leverantör av elnätet är bundet till fastigheten men du kan själv välja vilken leverantör av hushållsel du vill ha.
 • Ändra din adress
  För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.se. Vid adressändring behöver du uppge ditt lägenhetsnummer. Det fyrsiffriga numret hittar du på ditt hyresavtal.

När du flyttar ut

För att säga upp din lägenhet måste du först skicka in en skriftlig uppsägningPDF. När du flyttar ut är det viktigt att du gör en ordentlig flyttstädning och att du lämnar igen nycklarna i tid. Följ gärna vår checklistaPDF för avflyttningsstädning.

 • Adressändring
  För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.se eller genom att ringa 020-97 98 99.
 • Besiktning
  När du har sagt upp din lägenhet ska den besiktas. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.
 • El-, telefon- och internetabonnemang
  Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. Observera att du är skyldig att inneha ett elabonnemang under hela uppsägningstiden.
 • Nycklar
  Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnar du till kundcenter senast kl. 10.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås.
 • Parkera bilen
  Kontakta kundcenter för tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med att du flyttar ut.
 • Städning
  När du flyttstädar ska du städa extra noga så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör bostaden till ska städas, gäller även balkong/uteplats, förråd och garage. Om lägenheten inte är städad, kommer vi att debitera dig för städkostnaden.
 • Uppsägning
  När du ska flytta måste du skicka in en skriftlig uppsägning till Övikshem. Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd upphör de kontrakten automatiskt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.
 • Utflyttningsdagen
  Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttning ska vara klar klockan 10.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid. 
 • Visning av lägenheten
  När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.
 • Ändra din hemförsäkring
  Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag och tala om att du har flyttat.