Uthyrningspolicy

Allmänna krav för att få teckna hyresavtal:

 • Du ska vara myndig (dvs fyllt 18 år innan tecknande av avtal).
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla AB Övikshems krav på inkomst.
 • Du har ingen skuld till AB Övikshem eller annan hyresvärd.
 • Du har inga betalningsanmärkningar från de senaste 12 månaderna.
 • Du kan enbart ha ett (1) lägenhetsavtal hos AB Övikshem.
 • Du som har hyresavtalet ska också vara den som bor i lägenheten.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lä-genhetens storlek.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Godkända inkomster:

 • Tillsvidareanställning
 • Visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning
 • Kapitalinkomst och likvida medel på bankkonto. Räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst.
 • A-kassa i minst 180 dagar kvar att få ersättning
 • Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension)
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd
 • Övriga ersättningar – föräldrapenning, sjukpenning och handikappersättning
 • Etableringsersättning
 • Borgen

Godtagbara bidrag:

 • Studiebidrag och studielån från CSN, gäller för högskolestudenter
 • Studiebidrag för gymnasiestudenter där en vårdnadshavare står som ansvarig för hyresavtalet
 • Försörjningsstöd som är styrkt av Örnsköldsviks kommun
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg

Byta bostad

Vill du byta boende inom AB Övikshem måste du ha haft förstahandskontrakt för din nuvarande bostad i minst sex månader innan möjlighet till byte ges. Om du redan hyr en bostad hos oss gäller det aktuella hyresavtalets uppsägningstid, med följande undantag: Om du bor i en hyresbostad och vill flytta till en ny lägenhet (förstahandsavtal) hos oss, har du till den 14:e varje månad på dig att säga upp din nuvarande bostad, annars kan du behöva betala dubbelhyra under uppsägningstiden.

Exempel: Om du hyr en bostad av oss och vill byta till annan lägenhet hos oss med inflyttning 1 juli, måste du säga upp din nuvarande lägenhet senast den 14 april för att inte drabbas av dubbla hyror.

Fördelning av lägenhet, marknadsplats Torget

Erbjudande om visning av en lägenhet skickas ut till de åtta sökande med flest poäng i vårt bokningssystem. Efter att du har fått erbjudandet vill vi att du meddelar oss inom fem dagar om du vill hyra lägenheten, antingen på Mina sidor, via e-post eller via telefon.

Glömmer du att svara ja eller nej tre gånger spärras din intresseanmälan i tre månader.

Svarar du ja och är den som har mest poäng så kommer vi att kontakta dig. Skulle du sedan ångra dig när vi tar kontakt med dig och erbjuder lägenheten skriver vi nej på ditt erbjudande. Om det är flera sökande som efter visningen tackar ja till lägenheten går den till den sökande som har flest poäng.

Har du mail som kontaktsätt mailar vi dig och har du brev som kontaktsätt så ringer vi dig 1-2 dagar efter erbjudandet utgång. Skulle det visa sig att vi inte kommer i kontakt med dig efter svartidens utgång så går vi vidare till nästa som har tackat ja.

Fördelning av lägenhet, marknadsplats Direkt

På marknadsplatsen "Direkt" finns alla våra lediga lägenheter som inte har någon kö. För att få hyra via "Direkt" behövs inga köpoäng, där är det den som först anmäler sitt intresse och blir godkänd som hyresgäst som får hyra lägenheten.

Är du student?

Vill du hyra studentbostad/rum för studier i Örnsköldsvik ska du vara antagen vid Umeå universitet, Mittuniversitetet eller KY-utbildning samt gymnasieutbildningar där Örnsköldsviks kommun har samarbetsavtal med andra kommuner i Västernorrlands län. Studenter som har tackat ja till ett erbjudande måste kunna visa upp antagningsbesked eller betald kåravgift för att teckna avtal för studentbostad.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall gäller en (1) kalendermånad.