Teckna hyresavtal

Om det blir aktuellt med ett hyresavtal gör vi en kreditupplysning innan vi tecknar avtal. I vissa fall kan vi kräva en borgensförbindelse med en godkänd borgensman för att garantera vårt avtal.

Köpoäng

När du skrivit på det nya hyresavtalet nollställs dina köpoäng och du kan nu börja samla nya köpoäng. Kom ihåg att logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad, annars tappar du dina köpoäng. Har du inte loggat in på Mina sidor inom arton månader tas din köprofil bort.

Tilldelad annan

När den som är först i turordningen skriver på det nya hyresavtalet skickar vi ut ett meddelande till alla som tackat ja till erbjudandet att objektet har tilldelats annan.Om du inte fick det objekt som du tackade ja till är du naturligtvis välkommen att på nytt anmäla intresse till ett nytt ledigt objekt.