Köpoäng i bostadskön

Du börjar samla köpoäng från och med den dag du gör en kundanmälan på Mina sidor. Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till någon annan eller slås ihop.

Hur många köpoäng har jag?

Du kan alltid logga in på Mina sidor och se dina aktuella köpoäng. Du får 1 köpoäng per dag, och ju fler poäng du har desto större är din chans att få erbjudande om bostad.

På första sidan under "Mina profiler" kan du se hur många köpoäng du har.

Logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad

För att stå kvar i vår bostadskö och samla köpoäng måste du logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad, annars nollställs dina köpoäng. Har du inte loggat in inom arton månader tas din köprofil bort.

Köpoängen nollställs vid nytt hyresavtal

När du tecknar nytt hyresavtal nollställs dina köpoäng och du kan börja samla nya köpoäng.


Hittade du den information du sökte?