Sponsring

Sponsring är en del av Övikshems marknadsföring. Syftet är att stärka vårt varumärke, ge en positiv bild av företaget och att skapa goda relationer till kunder och allmänhet. Sponsring innebär en affärsmässig överenskommelse. Sponsorsumman ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Övikshem och ge möjlighet till en positiv och tydlig exponering.

Vi prioriterar sponsring av:

  • lokala idrottsföreningar
  • lokala verksamheter med en uttalad barn- och ungdomsverksamhet
  • lokala verksamheter och arrangemang med inriktning mot kultur och miljö

Vi sponsrar inte:

  • enskilda individer
  • verksamheter som kan anses kontroversiella
  • verksamheter som är politiskt eller religiöst bundna
  • genom att ge rabatter på våra produkter och tjänster
  • verksamheter som är skadliga för miljön
  • verksamheter som strider mot Övikshems värderingar, etik och moral
  • om tid eller resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter

Sök sponsring

Om du vill ansöka om sponsring, tänk på att föreningen/organisationen eller arrangemanget ska ha en marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet.

För att underlätta hanteringen av sponsringsförfrågningar tar vi endast emot skriftliga ansökningar.

Sök sponsring>> (webbformulär för sponsringsanökan)

Beslut om sponsring

Prövning sker endast efter skriftligt inkomna ansökningar.