Vattenläckan på Valhallavägen 47-51 och Torsvägen 3 är nu åtgärdad

Vattenläckan på Valhallavägen 47-51 och Torsvägen 3 är nu åtgärdad. Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna.