Våra rutiner vid snöröjning

Det har snöat under natten och enligt SMHI kommer det fortsätta snöa ymnigt under tisdagen.  Vår ambition är att snöröja så snabbt som möjligt så att framkomligheten på våra bostadsområden blir så bra som möjligt. Vid stora snömängder kan det dock ta lite längre tid innan hela bostadsområdet är snöröjt.

Vi anlitar Skanska för att hålla snön borta från gator och gångvägar i våra bostadsområden. Det innebär att de håller koll på väderleken och gör bedömningar om var och när det behövs skottas och halkbekämpas. När det har kommit mer än 8-9 centimeter kallsnö eller 6 cm blötsnö påbörjas skottningen. 

Du som har en egen entré till din lägenhet ansvarar själv för att skotta och sanda din entré. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport. 

Vi sandar regelbundet och försöker hålla efter så gott vi kan. Hör gärna av dig till oss om du upplever att det behövs sandas mer på särskilda platser.