Spännande pilotstudie för att minska våra koldioxidutsläpp

Övikshem är med i Allmännyttans Klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop bland Sveriges allmännyttiga bostadsbolag för att minska energiförbrukningen. Ett av våra mål i initiativet är att vi mellan år 2020 och 2030 ska minska vår energiförbrukningen med 10 procent (med 2007 års förbrukning som grund).

Som en del i denna satsning genomför vi just nu en pilotstudie i fastigheten på Sörbyvägen 5. Vi investerar här i en anläggning som återvinner frånluftsenergi med värmepump samt kompletterar med energilager i berggrunden. Tanken är att lagra energi från frånluften under sommarmånaderna då avsättning inte finns för all frånluftsenergi och sedan återta energin under vintermånaderna.

Faller pilotprojektet väl ut kommer samma teknik installeras i övriga fastigheter på Sörbyvägen 5–19. Vi räknar med att på alla fastigheter kunna göra en energibesparing på cirka 1 450 000 kWh vilket skulle innebära en minskning av vår energiförbrukning med hela 2,5 procent samt minska våra koldioxidutsläpp med cirka 104 ton/år.

Det kommer så klart bli mycket intressant och spännande att följa denna studie!