Snöröjningen fortsätter

Vi har fortsatt extra bemanning samt extra maskiner som snöröjer. Vi har nu öppnat upp till alla parkeringar och åtminstone en entré är öppnad i alla trapphus. Det kan vara smalt på vissa ställen och det kan även bli vallar efter plogbilarna.

Snöröjningsarbetet kommer att pågå hela natten och fortsätta under resten av veckan.