SMS-parkering på Sörliden

Nu införs SMS-parkering på besöksplatser i bostadsområdet Sörliden. Detta för att ge besökare och hyresgäster bra möjligheter till tillfällig parkeringsplats och för att minska antalet felparkerare. 

Med SMS-parkering parkerar du enklelt och smidigt via sms, app eller talsvar på besöks­parkeringarna när du behöver en tillfällig parkering. 

Zonkoden hittar du på skyltningen på parkeringsplatsen. Betalning för parkering gäller för samtliga besöksparkeringar inom område med samma zonkod.