Separat sortering av matavfall på Sörliden

Snart får alla boende på Sörliden möjlighet att sortera sitt matavfall separat. Matavfall innehåller mycket energi som vi kan ta tillvara. Genom att sortera matavfallet separat i särskilda papperspåsar kan det återvinnas till exempelvis biogas till fordon och gödsel.

Matavfall Sörliden

Snart kan boende på Sörliden sortera matavfall separat. Den mindre behållaren är till för matavfall.

Först ut är fastigheterna vid Sörbyvägen och i slutet av våren ska hyresgäster i nästan 800 lägenheter kunna sortera matavfall. Nya djupbehållare grävs ner för både matavfall och restavfall. Det innebär också att dagens sopcontainrar kommer att stängas och tas bort. Vi kommer på så vis också att få mer plats över till källsortering.

När det är dags att börja sortera kommer du som hyresgäst att få den utrustning du behöver av oss på Övikshem. Utrustningen består av bruna papperspåsar, en påshållare och en slaskskrapa samt en informationsfolder om hur du sorterar.

Ditt matavfall blir fordonsgas

Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp. Visste du att matavfall innehåller mycket energi? En påse med matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer. Genom att sortera ut ditt matavfall i den bruna påsen och lämna den i djupbehållaren för matavfall bidrar du till en bättre miljö.

Miva är ansvarig för hushållsavfall i kommunen och samlar in matavfallet och transporterar det till en anläggning i Härnösand. Där behandlas matavfallet och blir till biogas men också till gödsel. Biogasen används till fordonsbränsle som minskar användningen av bensin och diesel och gödslet kan återföras till kretsloppet.

Så här gör du

Det är enkelt att sortera matavfall. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen max till den streckade linjen, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lämna sedan papperspåsen i djupbehållaren för matavfall. Det är viktigt att du använder papperspåsen och inte en vanlig plastpåse.

Redan nu har vi på Övikshem separat sortering av matavfall i ett flertal fastigheter i centrala Örnsköldsvik, Bjästa, Köpmanholmen, Husum och Bredbyn. Målet är att år 2020 kommer de flesta av våra fastigheter att ha separat insamling av matavfall. Det känns bra att både vi och våra hyresgäster bidrar till en bättre miljö!

Frågor och svar om matavfall